Guideline

Nikolay Bogdanovich Chernyaev

Position
Chairman of the Supervisory Board
Education
-
Year of birth
-

Alexander Nikitich Fedorov

Position
Chairman of the Supervisory Board
Education
-
Year of birth
-

Mikhail Artyomovich Kondrashov

Position
Chairman of the Supervisory Board
Education
-
Year of birth
-

Matvey Vladimirovich Tikhonov

Position
Chairman of the Supervisory Board
Education
-
Year of birth
-

Georgy Selivanov

Position
Chairman of the Supervisory Board
Education
-
Year of birth
-

Anvar Sadikovich Isamukhamedov

Director General
Read more

Anvar Sadikovich Isamukhamedov

Position
Director General
Education
University of Reading Master’s Degree
Year of birth
10.10.1977

Anvar Sadikovich Isamukhamedov

Position
Director General
Education
University of Reading Master’s Degree
Year of birth
10.10.1977

Tey Andrei Radionovich

IT Director / Deputy Director
Read more

Tey Andrei Radionovich

Position
IT Director / Deputy Director
Education
Tashkent University of Information Technologies, Faculty of Telecommunications
Year of birth
1983

Tey Andrei Radionovich

Position
IT Director / Deputy Director
Education
Tashkent University of Information Technologies, Faculty of Telecommunications
Year of birth
1983

Rizo Ibragimovich Sadykov

Deputy General Director for Operations
Read more

Rizo Ibragimovich Sadykov

Position
Deputy General Director for Operations
Education
Bukhara State University
Year of birth
1980

Rizo Ibragimovich Sadykov

Position
Deputy General Director for Operations
Education
Bukhara State University
Year of birth
1980